تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با شیلی (Chile)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 56 0.0600
Special Services 5611 0.5600
Special Services 5615 0.5600
Santiago 562 0.0600
Rural 562019 1.2200
Rural 562119 1.2200
Rural 56219 1.2200
Rural 562219 1.2200
Rural 562319 1.2200
Rural 562419 1.2200
Rural 562519 1.2200
Rural 562572 1.2200
Rural 562593 1.2200
Rural 562619 1.2200
Rural 562719 1.2200
Rural 562788 1.2200
Rural 562819 1.2200
Rural 562868 1.2200
Rural 5628905 1.2200
Rural 5628906 1.2200
Rural 5628907 1.2200
Rural 5628908 1.2200
Rural 5628909 1.2200
Rural 562917 1.2200
Rural 562919 1.2200
Rural 562929 1.2200
Rural 562930 1.2200
Rural 562993 1.2200
Rural 562997 1.2200
Rural 563019 1.2200
Rural 563119 1.2200
Rural 563219 1.2200
Easter Island 56322100 0.0600
Easter Island 5632255 0.9800
Rural 563319 1.2200
Rural 563419 1.2200
Rural 563519 1.2200
Rural 563619 1.2200
Rural 563719 1.2200
Rural 563819 1.2200
Rural 563919 1.2200
Rural 564019 1.2200
Rural 564119 1.2200
Rural 564219 1.2200
Rural 564237 1.2200
Rural 564297 1.2200
Rural 564319 1.2200
Rural 564337 1.2200
Rural 564397 1.2200
Rural 5644 1.2200
Rural 564519 1.2200
Rural 564535 1.2200
Rural 564592 1.2200
Rural 564619 1.2200
Rural 564719 1.2200
Rural 564819 1.2200
Rural 564919 1.2200
Rural 565019 1.2200
Rural 565119 1.2200
Rural 565219 1.2200
Rural 565319 1.2200
Rural 565419 1.2200
Rural 565519 1.2200
Rural 565619 1.2200
Rural 565719 1.2200
Rural 565819 1.2200
Rural 565919 1.2200
Rural 566019 1.2200
Rural 566119 1.2200
Rural 566219 1.2200
Rural 566319 1.2200
Rural 566337 1.2200
Rural 566397 1.2200
Rural 566419 1.2200
Rural 566497 1.2200
Rural 566519 1.2200
Rural 566533 1.2200
Rural 5665970 1.2200
Rural 5665971 1.2200
Rural 5665972 1.2200
Rural 566619 1.2200
Southern Chile 5667 0.6200
Rural 566719 1.2200
Rural 566819 1.2200
Rural 566919 1.2200
Rural 567019 1.2200
Rural 567119 1.2200
Rural 567137 1.2200
Rural 567197 1.2200
Rural 567219 1.2200
Rural 567319 1.2200
Rural 567337 1.2200
Rural 567379 1.2200
Rural 567397 1.2200
Rural 567419 1.2200
Rural 567519 1.2200
Rural 567597 1.2200
Rural 567619 1.2200
Rural 567719 1.2200
Rural 567819 1.2200
Rural 567919 1.2200
Mobile 569 0.2400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!