تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فنلاند (Finland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 358 0.6696
Landline 35813 0.6696
Landline 35814 0.6696
Landline 35815 0.6696
Landline 35816 0.6696
Landline 35817 0.6696
Landline 35818 0.6696
Landline 35819 0.6696
Landline 3582 0.6696
Special Services 358290 1.9800
Special Services 358291 1.9800
Special Services 358292 1.9800
Special Services 358293 1.9800
Special Services 358296 1.9800
Special Services 358297 1.9800
Special Services 358298 1.9800
Landline 3583 0.6696
Special Services 35839 1.9800
Mobile 3584 0.6696
Landline 3585 0.6696
Mobile 35850 0.6696
Landline 3586 0.6696
Special Services 358701 1.9800
Special Services 358704 1.9800
Special Services 358705 1.9800
Special Services 358706 1.9800
Special Services 358707 1.9800
Special Services 358708 1.9800
Special Services 358709 1.9800
Landline 3588 0.6696
Landline 3589 0.6696
Special Services 35893159 2.2000

ما مشتریانمان را داریم!