تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فنلاند (Finland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 358 0.1000
Corporate 35810 0.1000
Corporate 35820 0.1000
Corporate 35829 0.1000
Corporate 35830 0.1000
Mobile 3584 0.1400
Mobile 35840 0.1400
Finnet Mobile 35841 0.1400
Sonera Mobile 35842 0.1400
Elisa Mobile 358432 0.1400
Finnet Mobile 358436 0.1400
Finnet Mobile 358438 0.1400
Finnet Mobile 35844 0.1400
Elisa Mobile 358451 0.1400
Finnet Mobile 3584541 0.1400
Elisa Mobile 358456 0.1400
Aaland Mobile 3584570 0.1400
Aaland Mobile 3584573 0.1400
Finnet Mobile 3584574 0.1400
Aaland Mobile 3584575 0.1400
Finnet Mobile 3584576 0.1400
Finnet Mobile 3584577 0.1400
Finnet Mobile 3584578 0.1400
Finnet Mobile 3584579 0.1400
Elisa Mobile 35846 0.1400
Mobile 35850 0.1400
Corporate 35860 0.1000
Premium 358700 0.1000
Premium 35871 0.1400
Corporate 35873 0.1000
Corporate 35875 0.1000
Corporate 35876 0.1000
Corporate 358800 0.1000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!

مشتریان تلوبال