تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فنلاند (Finland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 358 0.1000
Landline 35813 0.7440
Landline 35814 0.7440
Landline 35815 0.7440
Landline 35816 0.7440
Landline 35817 0.7440
Landline 35818 0.7440
Landline 35819 0.7440
Landline 3582 0.7440
Special Services 358290 2.2000
Special Services 358291 2.2000
Special Services 358292 2.2000
Special Services 358293 2.2000
Special Services 358296 2.2000
Special Services 358297 2.2000
Special Services 358298 2.2000
Landline 3583 0.7440
Special Services 35839 2.2000
Mobile 3584 0.1400
Landline 3585 0.7440
Mobile 35850 0.1400
Landline 3586 0.7440
Special Services 358701 2.2000
Special Services 358704 2.2000
Special Services 358705 2.2000
Special Services 358706 2.2000
Special Services 358707 2.2000
Special Services 358708 2.2000
Special Services 358709 2.2000
Landline 3588 0.7440
Landline 3589 0.7440
Special Services 35893159 2.2000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!