تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با قبرس (Cyprus)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 357 0.0180
VoiceMail 35712 0.0340
Landline 3571881 0.0240
Landline 3571882 0.0240
Landline 3571883 0.0240
Landline 35722 0.0180
Landline 35722222 0.0240
Landline 35723 0.0240
Landline 35723232 0.0240
Landline 35724 0.0240
Landline 35724024 0.0240
Landline 35724242 0.0240
Landline 35725 0.0240
Landline 35725262 0.0240
Landline 35726 0.0240
Landline 35726026 0.0240
Landline 35726262 0.0240
Landline 35727 0.0240
Mobile Special 357700 0.2620
Special Services Mobile 35777 0.2620
Landline 3578000 0.0840
Landline 3578002 0.0840
Landline 3578004 0.0840
Landline 3578005 0.0840
Landline 3578006 0.0840
Landline 3578008 0.0840
Landline 3579009 0.0360
Mobile Lemontel 35794 0.0840
Mobile MTN 357942 0.0700
Mobile Primetel 35795 0.0840
MTN Mobile 35796 0.0580
Mobile 35797 0.0580
Mobile 35799 0.0580
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!