تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گویان (Guyana)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 592 0.4800
Mobile Special 592597 0.4000
Digicel Mobile 592600 0.4600
Digicel Mobile 592601 0.4600
Digicel Mobile 592602 0.4600
Digicel Mobile 592603 0.4600
Digicel Mobile 592604 0.4600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!