تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با سومالی (Somalia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 252 0.8000
Hormud 25215 0.7400
Hormud 25216 0.7400
Hormud 25218 0.7400
Premium Rate Mobile 252302 0.8000
Hormud 25234 0.7400
Hormud 25239 0.7400
Premium Rate Mobile 252402 0.8000
Hormud 25243 0.7400
Premium Rate Mobile 252523 0.8000
Premium Rate Mobile 252524 0.8000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!