تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کنگو (Congo the Democratic Republic of the)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 243 0.7800
Space Mobile1 243123 0.5600
Space Mobile1 243127 0.5600
Space Mobile1 24342 0.5600
Space Mobile1 24343 0.5600
Mobile 24373 1.1000
Space Mobile2 243770 1.2200
Mobile 24378 1.1000
Mobile 2438 1.1000
Vodacom Mobile 24381 0.5000
Vodacom Mobile 24382 0.5200
Space Mobile3 24387 0.9200
Celtel Mobile 24397 0.7000
Mobile 24398 1.1000
Celtel Mobile 24399 0.7000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!