تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فیجی (Fiji)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 679 0.3600
Mobile 67970 0.4320
Mobile 67971 0.4320
Mobile 67972 0.4320
Mobile 67973 0.4320
Mobile 67974 0.4320
Mobile 67983 0.4320
Mobile 67984 0.4320
Mobile 67986 0.4320
Mobile 67987 0.4320
Mobile 6799 0.4320

ما مشتریانمان را داریم!