تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با سویس (Switzerland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 41 0.0378
Mobile 417 0.3240
Landline 4171 0.0378
Sunrise Mobile 4176 0.2304
Switzerland other Networks (OLO) 4177 0.0378
Switzerland other Networks (OLO) 41774 0.0378
Switzerland other Networks (OLO) 41775 0.0378
Switzerland other Networks (OLO) 41779 0.0378
Orange Mobile 4178 0.2304
Swisscom Mobile 4179 0.1980

ما مشتریانمان را داریم!