تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با نیجر (Niger)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 227 0.5940
Space Mobile 2271 1.1160
Space Mobile 227201 1.1160
Space Mobile 2272039 1.1160
Space Mobile 22739 1.1160
Niger Mobile Airtel 22790 0.5940
Zain Mobile 22796 0.5940
Zain Mobile 22797 0.3240
Niger Mobile Airtel 22799 0.5940

ما مشتریانمان را داریم!