تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با نیجر (Niger)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 227 0.6600
Space Mobile 2271 1.2400
Space Mobile 227201 1.2400
Space Mobile 2272039 1.2400
Space Mobile 22739 1.2400
Niger Mobile Airtel 22790 0.6600
Zain Mobile 22796 0.6600
Zain Mobile 22797 0.3600
Niger Mobile Airtel 22799 0.6600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!