تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با تانزانیا (Tanzania United Republic of)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 255 0.3600
Mobile 25561 0.4200
Tigo Mobile 25565 0.3200
Celtel Mobile 25568 0.3400
Tigo Mobile 25571 0.3200
Mobile 25573 0.4200
Mobile 25574 0.4200
Vodacom Mobile 25575 0.3200
Vodacom Mobile 25576 0.3200
Mobile 25577 0.4200
Celtel Mobile 25578 0.3400
Mobile 25579 0.4200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!