تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با تانزانیا (Tanzania United Republic of)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 255 0.3240
Mobile 25561 0.3780
Tigo Mobile 25565 0.2880
Celtel Mobile 25568 0.3060
Tigo Mobile 25571 0.2880
Mobile 25573 0.3780
Mobile 25574 0.3780
Vodacom Mobile 25575 0.2880
Vodacom Mobile 25576 0.2880
Mobile 25577 0.3780
Celtel Mobile 25578 0.3060
Mobile 25579 0.3780

ما مشتریانمان را داریم!