تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با چین (China)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 86 0.0600
Mobile/Beijing 861 0.0600
Mobile/Beijing 86113867 0.0600
Mobile 8613 0.0600
Mobile 86137 0.0600
Mobile 8615 0.0600
Mobile 86186 0.0600
Proper 862 0.0600
Proper 863 0.0600
Proper 8641 0.0600
Proper 8642 0.0600
Proper 8643 0.0600
Proper 8644 0.0600
Proper 8645 0.0600
Proper 8646 0.0600
Proper 8647 0.0600
Proper 8648 0.0600
Proper 8649 0.0600
Proper 865 0.0600
Proper 866 0.0600
Proper 867 0.0600
Proper 86755 0.0600
Proper 868 0.0600
Proper 869 0.0600

ما مشتریانمان را داریم!