تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با چین (China)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 86 0.0400
Mobile/Beijing 861 0.0400
Mobile/Beijing 86113867 0.0400
Mobile 8613 0.0400
Mobile 86137 0.0400
Mobile 8615 0.0400
Mobile 86186 0.0400
Proper 862 0.0400
Proper 863 0.0400
Proper 8641 0.0400
Proper 8642 0.0400
Proper 8643 0.0400
Proper 8644 0.0400
Proper 8645 0.0400
Proper 8646 0.0400
Proper 8647 0.0400
Proper 8648 0.0400
Proper 8649 0.0400
Proper 865 0.0400
Proper 866 0.0400
Proper 867 0.0400
Proper 86755 0.0400
Proper 868 0.0400
Proper 869 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!