تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کامرون (Cameroon)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 237 0.6000
Spacemob 23722258 0.9400
CAMEROON DOUALA 2373 0.2400
CAMEROON MOBILE 2375 0.6000
CAMEROON MOBILE 2376 0.6400
Mtn Mobile 2377 0.6000
Special Services 2378 2.0200
Orange Mobile 2379 0.5600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!