تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آنتیگوا و باربودا (Antigua and Barbuda)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 1268 0.4000
Mobile 1268406 0.4000
Mobile 1268409 0.4000
Mobile 1268464 0.4000
Mobile 1268723 0.4000
Mobile 1268724 0.4000
Mobile 1268725 0.4000
Mobile 1268726 0.4000
Mobile 1268727 0.4000
Mobile 1268728 0.4000
Mobile 1268729 0.4000
Mobile 1268764 0.4000
Mobile 1268770 0.4000
Mobile 1268771 0.4000
Mobile 1268772 0.4000
Mobile 1268773 0.4000
Mobile 1268774 0.4000
Mobile 1268775 0.4000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!