تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آنتیگوا و باربودا (Antigua and Barbuda)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 1268 0.3600
Mobile 1268406 0.3600
Mobile 1268409 0.3600
Mobile 1268464 0.3600
Mobile 1268723 0.3600
Mobile 1268724 0.3600
Mobile 1268725 0.3600
Mobile 1268726 0.3600
Mobile 1268727 0.3600
Mobile 1268728 0.3600
Mobile 1268729 0.3600
Mobile 1268764 0.3600
Mobile 1268770 0.3600
Mobile 1268771 0.3600
Mobile 1268772 0.3600
Mobile 1268773 0.3600
Mobile 1268774 0.3600
Mobile 1268775 0.3600

ما مشتریانمان را داریم!