تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با نروژ (Norway)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 47 0.0240
Special Services 4702 2.2000
Special Services 4703 2.2000
Special Services 4704 2.2000
Special Services 4705 2.2000
Special Services 4706 2.2000
Special Services 4707 2.2000
Special Services 4708 2.2000
Special Services 4709 2.2000
Special Services 471881 2.2000
Special Services 471882 2.2000
Mobile 474 0.0400
Mobile 4758 0.0400
Mobile 4759 0.0400
Special Services 47810 2.2000
Special Services 47811 2.2000
Special Services 47812 2.2000
Special Services 47813 2.2000
Special Services 47814 2.2000
Special Services 47815 2.2000
Special Services 4785 2.2000
Special Services 47880 2.2000
Mobile 479 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!