تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ایسلند (Iceland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 354 0.0480
Mobile 35438 0.0655
Zero Nine Mobile 3543803 0.0600
Siminn Mobile 354385 0.0655
Vodafone Mobile 3546 0.0655
Zero Nine Mobile 354655 0.0600
Mobile 3547 0.0655
Siminn Mobile 3548 0.0655
Vodafone Mobile 354820 0.0655
Vodafone Mobile 354821 0.0655
Vodafone Mobile 354822 0.0655
Vodafone Mobile 354823 0.0655
Vodafone Mobile 354824 0.0655
Vodafone Mobile 354825 0.0655
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!