تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ایسلند (Iceland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 354 0.0432
Mobile 35438 0.0540
Zero Nine Mobile 3543803 0.0540
Siminn Mobile 354385 0.0540
Vodafone Mobile 3546 0.0540
Zero Nine Mobile 354655 0.0540
Mobile 3547 0.0540
Siminn Mobile 3548 0.0540
Vodafone Mobile 354820 0.0540
Vodafone Mobile 354821 0.0540
Vodafone Mobile 354822 0.0540
Vodafone Mobile 354823 0.0540
Vodafone Mobile 354824 0.0540
Vodafone Mobile 354825 0.0540

ما مشتریانمان را داریم!