تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اتیوپی (Ethiopia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 251 0.4200
Addis Abeba 25111 0.4200
Addis Ababa Mobile 2511189 0.4200
Mobile 2512289 0.4200
Mobile 2512589 0.4200
Mobile 2513389 0.4200
Mobile 2513489 0.4200
Mobile 2514689 0.4200
Mobile 2514789 0.4200
Mobile 2515789 0.4200
Mobile 2515889 0.4200
Mobile 2519 0.4200
Addis Ababa Mobile 251910 0.4200
Addis Ababa Mobile 251911 0.4200
Addis Ababa Mobile 251912 0.4200
Addis Ababa Mobile 251913 0.4200
Mobile 251914 0.4200
Mobile 251915 0.4200
Mobile 251916 0.4200
Mobile 251917 0.4200
Mobile 251918 0.4200
Addis Ababa Mobile 251920 0.4200
Addis Ababa Mobile 251921 0.4200
Addis Ababa Mobile 251922 0.4200
Addis Ababa Mobile 251923 0.4200
Mobile 251924 0.4200
Mobile 251925 0.4200
Mobile 251926 0.4200
Mobile 251927 0.4200
Mobile 251928 0.4200
Addis Ababa Mobile 251929 0.4200
Addis Ababa Mobile 251930 0.4200
Addis Ababa Mobile 251931 0.4200
Addis Ababa Mobile 251932 0.4200
Addis Ababa Mobile 251933 0.4200
Addis Ababa Mobile 2519580 0.4200
Addis Ababa Mobile 2519581 0.4200
Addis Ababa Mobile 2519582 0.4200
Addis Ababa Mobile 2519583 0.4200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!