تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اتیوپی (Ethiopia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 251 0.3780
Addis Abeba 25111 0.3780
Addis Ababa Mobile 2511189 0.3780
Mobile 2512289 0.3780
Mobile 2512589 0.3780
Mobile 2513389 0.3780
Mobile 2513489 0.3780
Mobile 2514689 0.3780
Mobile 2514789 0.3780
Mobile 2515789 0.3780
Mobile 2515889 0.3780
Mobile 2519 0.3780
Addis Ababa Mobile 251910 0.3780
Addis Ababa Mobile 251911 0.3780
Addis Ababa Mobile 251912 0.3780
Addis Ababa Mobile 251913 0.3780
Mobile 251914 0.3780
Mobile 251915 0.3780
Mobile 251916 0.3780
Mobile 251917 0.3780
Mobile 251918 0.3780
Addis Ababa Mobile 251920 0.3780
Addis Ababa Mobile 251921 0.3780
Addis Ababa Mobile 251922 0.3780
Addis Ababa Mobile 251923 0.3780
Mobile 251924 0.3780
Mobile 251925 0.3780
Mobile 251926 0.3780
Mobile 251927 0.3780
Mobile 251928 0.3780
Addis Ababa Mobile 251929 0.3780
Addis Ababa Mobile 251930 0.3780
Addis Ababa Mobile 251931 0.3780
Addis Ababa Mobile 251932 0.3780
Addis Ababa Mobile 251933 0.3780
Addis Ababa Mobile 2519580 0.3780
Addis Ababa Mobile 2519581 0.3780
Addis Ababa Mobile 2519582 0.3780
Addis Ababa Mobile 2519583 0.3780

ما مشتریانمان را داریم!