تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با جمهوری آفریقای مرکزی (Central African Republic)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 236 0.6000
Special Services 23621 0.5600
Special Services 23622 0.5600
Special Services 23636 0.5600
Special Services 2367 0.5600
Mobile 23670 0.5800
Mobile 23672 0.5800
Mobile 23675 1.0000
Mobile 23677 0.5800
Special Services 2368 0.5600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!