در حال حاضر به دلیل مهاجرت به پرتال جدید تلوبال، برای سفارشات جدید امکان استفاده از میزکار ابری قدیمی وجود ندارد و تنها امکان دریافت تماس های ورودی در حالت دایورت و یا انتقال به سرور SIP وجود دارد. شماره های گذشته و تنظیم شده در میزکار ابری، همچون گذشته فعال و قابل استفاده هستند.
- دریافت پیامک مانند قبل هم برای شماره های گذشته و هم برای شماره های جدید از طریق ارسال به ایمیل و نمایش در پنل امکان پذیر است.

تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با جمهوری چک (Czech Republic)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 420 0.0540
Mobile 420601 0.1260
Mobile 420602 0.1260
Mobile 420603 0.1260
Mobile 420604 0.1260
Mobile 420605 0.1260
Mobile 420606 0.1260
Mobile 420607 0.1260
Mobile 420608 0.1260
Mobile 420702 0.1260
Mobile 42072 0.1260
Mobile 42073 0.1260
Mobile 42077 0.1260
Mobile 42079 0.1260
Special Services 420840 1.8180
Special Services 420841 1.8180
Special Services 420842 1.8180
Special Services 420847 1.8180
Special Services 420848 1.8180
Special Services 420849 1.8180
Premium 420900 18.0000
Premium 420906 18.0000
Premium 420909 18.0000
Mobile 42093 0.1260
Mobile 420961 0.1260
Mobile 420962 0.1260
Mobile 420963 0.1260
Mobile 420964 0.1260
Mobile 420965 0.1260
Mobile 420966 0.1260
Mobile 420967 0.1260
Premium 420976 18.0000
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!