تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با جمهوری چک (Czech Republic)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 420 0.0600
Mobile 420601 0.1400
Mobile 420602 0.1400
Mobile 420603 0.1400
Mobile 420604 0.1400
Mobile 420605 0.1400
Mobile 420606 0.1400
Mobile 420607 0.1400
Mobile 420608 0.1400
Mobile 420702 0.1400
Mobile 42072 0.1400
Mobile 42073 0.1400
Mobile 42077 0.1400
Mobile 42079 0.1400
Special Services 420840 2.0200
Special Services 420841 2.0200
Special Services 420842 2.0200
Special Services 420847 2.0200
Special Services 420848 2.0200
Special Services 420849 2.0200
Premium 420900 20.0000
Premium 420906 20.0000
Premium 420909 20.0000
Mobile 42093 0.1400
Mobile 420961 0.1400
Mobile 420962 0.1400
Mobile 420963 0.1400
Mobile 420964 0.1400
Mobile 420965 0.1400
Mobile 420966 0.1400
Mobile 420967 0.1400
Premium 420976 20.0000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!