تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آروبا (Aruba)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 297 0.3240
Mobile 29756 0.3420
Mobile 29759 0.3420
Mobile 297600 0.3420
Mobile 297622 0.3420
Mobile 29766 0.3420
Mobile 29769 0.3420
Digicel Mobile 29773 0.3240
Digicel Mobile 29774 0.3240
Mobile 29796 0.3420
Mobile 29799 0.3420

ما مشتریانمان را داریم!