تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با الجزایر (Algeria)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 213 0.1188
Algiers 2132 0.1170
Mobile 2135 0.9900
Mobile 21355 0.8388
Wataniya Mobile 21356 0.8388
Mobile 2136 0.6390
Mobile 2137 0.6390
Mobile 21377 0.6894
Orascom Mobile 21378 0.6894
Mobile 21379 0.6894
Mobile 2139 0.6426

ما مشتریانمان را داریم!