تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با عراق (Iraq)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 964 0.1400
Baghdad 9641 0.0800
Kirkuk 96450 0.1400
KurdTel Sulaymaniyah 964533 0.1200
KurdTel Koya 964538 0.1200
Mousel 96460 0.1400
Duhook Ariafon 96462 0.1400
Duhook 96465 0.1400
Erbil 96466 0.1400
Mobile 9647 0.2400
Sana Mobile 96473 0.1800
Fanoos 9647480 0.1200
Fanoos 9647481 0.1200
Korektel Mobile 96475 0.1800
Asiacell Mobile 96477 0.2200
Atheer Mobile 96478 0.2400
Orascom Mobile 96479 0.2400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!