تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با عراق (Iraq)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 964 0.1260
Baghdad 9641 0.0720
Kirkuk 96450 0.1260
KurdTel Sulaymaniyah 964533 0.1080
KurdTel Koya 964538 0.1080
Mousel 96460 0.1260
Duhook Ariafon 96462 0.1260
Duhook 96465 0.1260
Erbil 96466 0.1260
Mobile 9647 0.2160
Sana Mobile 96473 0.1620
Fanoos 9647480 0.1080
Fanoos 9647481 0.1080
Korektel Mobile 96475 0.1620
Asiacell Mobile 96477 0.1980
Atheer Mobile 96478 0.2160
Orascom Mobile 96479 0.2160

ما مشتریانمان را داریم!