تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با تایوان (Taiwan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 886 0.0600
Mobile 8869 0.1600
CHT Mobile 886910 0.1800
CHT Mobile 886911 0.1800
CHT Mobile 886912 0.1800
CHT Mobile 886919 0.1800
CHT Mobile 886921 0.1800
CHT Mobile 886928 0.1800
CHT Mobile 886932 0.1800
CHT Mobile 886933 0.1800
CHT Mobile 8869340 0.1800
CHT Mobile 8869341 0.1800
CHT Mobile 8869342 0.1800
CHT Mobile 8869343 0.1800
CHT Mobile 8869344 0.1800
CHT Mobile 886937 0.1800
CHT Mobile 886942 0.1800
CHT Mobile 8869630 0.1800
CHT Mobile 8869631 0.1800
CHT Mobile 8869632 0.1800
CHT Mobile 8869633 0.1800
CHT Mobile 8869634 0.1800
CHT Mobile 886972 0.1800
CHT Mobile 886975 0.1800
CHT Mobile 886988 0.1800
CHT Mobile 886991 0.1800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!