تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با پرو (Peru)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 51 0.0540
Lima 5112 0.0360
Lima 5113 0.0360
Lima 5114 0.0360
Lima 5115 0.0360
Lima 5117 0.0360
Mobile 5118 0.0540
Mobile 5119 0.0540
Mobile 51418 0.0540
Mobile 51419 0.0540
Mobile 51428 0.0540
Mobile 51429 0.0540
Mobile 51438 0.0540
Mobile 51439 0.0540
Mobile 51448 0.0540
Mobile 51449 0.0540
Mobile 51518 0.0540
Mobile 51519 0.0540
Mobile 51528 0.0540
Mobile 51529 0.0540
Mobile 51538 0.0540
Mobile 51539 0.0540
Mobile 51548 0.0540
Mobile 51549 0.0540
Mobile 51568 0.0540
Mobile 51569 0.0540
Mobile 51618 0.0540
Mobile 51619 0.0540
Mobile 51628 0.0540
Mobile 51629 0.0540
Mobile 51638 0.0540
Mobile 51639 0.0540
Mobile 51648 0.0540
Mobile 51649 0.0540
Mobile 51658 0.0540
Mobile 51659 0.0540
Mobile 51668 0.0540
Mobile 51669 0.0540
Mobile 51678 0.0540
Mobile 51679 0.0540
Mobile 51728 0.0540
Mobile 51729 0.0540
Mobile 51738 0.0540
Mobile 51739 0.0540
Mobile 51748 0.0540
Mobile 51749 0.0540
Mobile 51768 0.0540
Mobile 51769 0.0540
Mobile 51828 0.0540
Mobile 51829 0.0540
Mobile 51838 0.0540
Mobile 51839 0.0540
Mobile 51848 0.0540
Mobile 51849 0.0540
Mobile 519 0.2160

ما مشتریانمان را داریم!