تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با پرو (Peru)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 51 0.0600
Lima 5112 0.0400
Lima 5113 0.0400
Lima 5114 0.0400
Lima 5115 0.0400
Lima 5117 0.0400
Mobile 5118 0.0600
Mobile 5119 0.0600
Mobile 51418 0.0600
Mobile 51419 0.0600
Mobile 51428 0.0600
Mobile 51429 0.0600
Mobile 51438 0.0600
Mobile 51439 0.0600
Mobile 51448 0.0600
Mobile 51449 0.0600
Mobile 51518 0.0600
Mobile 51519 0.0600
Mobile 51528 0.0600
Mobile 51529 0.0600
Mobile 51538 0.0600
Mobile 51539 0.0600
Mobile 51548 0.0600
Mobile 51549 0.0600
Mobile 51568 0.0600
Mobile 51569 0.0600
Mobile 51618 0.0600
Mobile 51619 0.0600
Mobile 51628 0.0600
Mobile 51629 0.0600
Mobile 51638 0.0600
Mobile 51639 0.0600
Mobile 51648 0.0600
Mobile 51649 0.0600
Mobile 51658 0.0600
Mobile 51659 0.0600
Mobile 51668 0.0600
Mobile 51669 0.0600
Mobile 51678 0.0600
Mobile 51679 0.0600
Mobile 51728 0.0600
Mobile 51729 0.0600
Mobile 51738 0.0600
Mobile 51739 0.0600
Mobile 51748 0.0600
Mobile 51749 0.0600
Mobile 51768 0.0600
Mobile 51769 0.0600
Mobile 51828 0.0600
Mobile 51829 0.0600
Mobile 51838 0.0600
Mobile 51839 0.0600
Mobile 51848 0.0600
Mobile 51849 0.0600
Mobile 519 0.2400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!