تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اندونزی (Indonesia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 62 0.1200
Jakarta 6221 0.0600
Mobile 628 0.1400
Others Mobile 62811 0.1200
Others Mobile 62812 0.1200
Others Mobile 62813 0.1200
Indosat Mobile 62814 0.1200
Indosat Mobile 62815 0.1200
Indosat Mobile 62816 0.1200
Others Mobile 62817 0.1200
Others Mobile 62818 0.1200
Others Mobile 62819 0.1200
Others Mobile 62852 0.1200
Others Mobile 62853 0.1200
Indosat Mobile 62855 0.1200
Indosat Mobile 62856 0.1200
Indosat Mobile 62857 0.1200
Indosat Mobile 62858 0.1200
Others Mobile 62859 0.1200
Satellite Mobile 628681 0.1400
Others Mobile 62877 0.1200
Others Mobile 62878 0.1200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!