تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اندونزی (Indonesia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 62 0.1080
Jakarta 6221 0.0540
Mobile 628 0.1260
Others Mobile 62811 0.1080
Others Mobile 62812 0.1080
Others Mobile 62813 0.1080
Indosat Mobile 62814 0.1080
Indosat Mobile 62815 0.1080
Indosat Mobile 62816 0.1080
Others Mobile 62817 0.1080
Others Mobile 62818 0.1080
Others Mobile 62819 0.1080
Others Mobile 62852 0.1080
Others Mobile 62853 0.1080
Indosat Mobile 62855 0.1080
Indosat Mobile 62856 0.1080
Indosat Mobile 62857 0.1080
Indosat Mobile 62858 0.1080
Others Mobile 62859 0.1080
Satellite Mobile 628681 0.1260
Others Mobile 62877 0.1080
Others Mobile 62878 0.1080
enamad

ما مشتریانمان را داریم!