تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ترکیه (Turkey)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 90 0.0576
Istanbul 90212 0.0522
Istanbul 90216 0.0522
Cyprus Region 90392 0.0828
Special Services 90444 0.0738
Mobile 905 0.2340
Mobile 9051 0.3798
Special Services 90510260 0.2772
Special Services 90510261 0.2772
Mobile 90522 0.3798
Mobile 90527 0.3798
Globalstar Mobile 90592 0.8352
Globalstar Mobile 90594 0.3798
Globalstar Mobile 90596 0.3798
National 90850 0.0630
Mobile 90850531 0.4220

ما مشتریانمان را داریم!