تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ترکیه (Turkey)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 90 0.0640
Istanbul 90212 0.0580
Istanbul 90216 0.0580
Cyprus Region 90392 0.0920
Special Services 90444 0.0820
Mobile 905 0.2600
Mobile 9051 0.4220
Special Services 90510260 0.3080
Special Services 90510261 0.3080
Mobile 90522 0.4220
Mobile 90527 0.4220
Globalstar Mobile 90592 0.9280
Globalstar Mobile 90594 0.4220
Globalstar Mobile 90596 0.4220
National 90850 0.0700
Mobile 90850531 0.4220
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!