شماره تلفن مجازی رومانی - Romania

پرچم کشور رومانی

برای کشور رومانی (Romania) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+40-357 Arad رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-334 Bacau رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-331 Botosani رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-339 Braila رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-368 Brasov رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-31 Bucharest رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-338 Buzau رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-364 Cluj-Napoca رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-341 Constanta رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-351 Craiova رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-352 Drobeta-Turnu Severin رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-336 Galati رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-332 Iasi رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-37 National رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+40-359 Oradea رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-333 Piatra Neamt رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-348 Pitesti رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-344 Ploiesti رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-350 Ramnicu Valcea رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-361 Satu Mare رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-369 Sibiu رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-330 Suceava رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-365 Targu Mures رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-356 Timisoara رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+40-800 Toll-free 69.99 دلار 34.99 دلار 2,291,845 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!