در حال حاضر به دلیل مهاجرت به پرتال جدید تلوبال، برای سفارشات جدید امکان استفاده از میزکار ابری قدیمی وجود ندارد و تنها امکان دریافت تماس های ورودی در حالت دایورت و یا انتقال به سرور SIP وجود دارد. شماره های گذشته و تنظیم شده در میزکار ابری، همچون گذشته فعال و قابل استفاده هستند.
- دریافت پیامک مانند قبل هم برای شماره های گذشته و هم برای شماره های جدید از طریق ارسال به ایمیل و نمایش در پنل امکان پذیر است.

شماره تلفن مجازی پورتوریکو - Puerto Rico

پرچم کشور پورتوریکو

برای کشور پورتوریکو (Puerto Rico) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+1-787 Aguadilla رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Arecibo رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-939 Arecibo رایگان 10.99 دلار 390,145 تومان
+1-787 Bayamon Norte رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-939 Caguas رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Canovanas رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Carolina رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Cayey رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Dorado رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Fajardo رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Guayama رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Guaynabo رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Isla Verde رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-939 Levittown رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Manati رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Maunabo رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Mayaguez رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Ponce رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Pueblo Viejo رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Rio Grande رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Rio Piedras رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 San Juan رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 San Sebastian رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Santurce رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Toa Alta رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-939 Villalba رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-787 Yauco رایگان 14.99 دلار 532,145 تومان
+1-939 Yauco رایگان 10.99 دلار 390,145 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!