شماره تلفن مجازی ونزوئلا - Venezuela

پرچم کشور ونزوئلا

برای کشور ونزوئلا (Venezuela) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+58-295 Altagracia رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-281 Barcelona رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-251 Barquisimeto رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-212 Caracas رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-294 Carupano رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-285 Ciudad Bolivar رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-265 Ciudad Ojeda رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-261 Maracaibo رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-243 Maracay رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-291 Maturin رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-274 Merida رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-242 Puerto Cabello رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-281 Puerto La Cruz رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-286 Puerto Ordaz رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-269 Punto Fijo رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-276 San Cristobal رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!
+58-800 Toll-free 149.99 دلار 51.99 دلار 3,093,405 تومان سفارش دهید!
+58-241 Valencia رایگان 18.99 دلار 1,129,905 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!