شماره تلفن مجازی سویس - Switzerland

پرچم کشور سویس

برای کشور سویس (Switzerland) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+41-56 Baden رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-61 Basel رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-31 Bern رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-81 Chur رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-26 Fribourg رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-22 Geneva رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-21 Lausanne رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-41 Lucerne رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-91 Lugano رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-32 Neuchatel رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-27 Sion رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-71 St Gall رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-33 Thun رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-800 Toll-free 189.99 دلار 49.99 دلار 1,049,790 تومان
+41-52 Winterthur رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
+41-44 Zurich رایگان 4.99 دلار 104,790 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!