شماره تلفن مجازی سویس - Switzerland

پرچم کشور سویس

برای کشور سویس (Switzerland) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+41-56 Baden رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-61 Basel رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-31 Bern رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-81 Chur رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-26 Fribourg رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-22 Geneva رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-21 Lausanne رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-41 Lucerne رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-91 Lugano رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-32 Neuchatel رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-27 Sion رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-71 St Gall رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-33 Thun رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-800 Toll-free 189.99 دلار 49.99 دلار 1,224,755 تومان
+41-52 Winterthur رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+41-44 Zurich رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!