شماره تلفن مجازی سویس - Switzerland

پرچم کشور سویس

برای کشور سویس (Switzerland) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+41-56 Baden رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-61 Basel رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-31 Bern رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-81 Chur رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-26 Fribourg رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-22 Geneva رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-21 Lausanne رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-41 Lucerne رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-91 Lugano رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-32 Neuchatel رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-71 St Gall رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-33 Thun رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-800 Toll-free 189.99 دلار 49.99 دلار 2,499,500 تومان سفارش دهید!
+41-52 Winterthur رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!
+41-44 Zurich رایگان 4.99 دلار 249,500 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!