شماره تلفن مجازی سویس - Switzerland

پرچم کشور سویس

برای کشور سویس (Switzerland) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+41-56 Baden رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-61 Basel رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-31 Bern رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-32 Biel رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+41-81 Chur رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-26 Fribourg رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-22 Geneva رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-34 Langnau im Emmental رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+41-21 Lausanne رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-41 Lucerne رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-91 Lugano رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-62 Olten رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+41-55 Rapperswil رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+41-27 Sion رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-71 St Gall رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-33 Thun رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-52 Winterthur رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+41-24 Yverdon رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+41-44 Zurich رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!