شماره تلفن مجازی اسپانیا - Spain

پرچم کشور اسپانیا

برای کشور اسپانیا (Spain) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+34-881 A Coruna رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-86 Alacant رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-945 Alava رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-967 Albacete رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-950 Almeria رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-984 Asturias رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-920 Avila رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-824 Badajoz رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-871 Baleares رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-93 Barcelona رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-881 Betanzos رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-981 Betanzos رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-94 Bilbao رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-947 Burgos رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-927 Caceres رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-856 Cadiz رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-868 Cartagena رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-864 Castellon رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-926 Ciudad Real رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-857 Cordoba رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-969 Cuenca رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-984 Gijon رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-872 Girona رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-972 Girona رایگان 5.41 دلار 129,840 تومان
+34-858 Granada رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-949 Guadalajara رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-959 Huelva رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-974 Huesca رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-953 Jaen رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-928 Las Palmas رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-828 Las Palmas رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-987 Leon رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-873 Lleida رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-941 Logrono رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-91 Madrid رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-951 Malaga رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-871 Mallorca رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-971 Mallorca رایگان 5.69 دلار 136,560 تومان
+34-951 Marbella رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-868 Murcia رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-948 Navarra رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-988 Orense رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-984 Oviedo رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-848 Pamplona رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-886 Pontevedra رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-923 Salamanca رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-843 San Sebastian رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-822 Santa Cruz رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-922 Santa Cruz رایگان 5.69 دلار 136,560 تومان
+34-842 Santander رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-942 Santander رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-921 Segovia رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-85 Sevilla رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-877 Tarragona رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-978 Teruel رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-825 Toledo رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-925 Toledo رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-800 Toll-free 9.99 دلار 9.99 دلار 239,760 تومان
+34-900 Toll-free 9.99 دلار 9.99 دلار 239,760 تومان
+34-96 Valencia رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-983 Valladolid رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-886 Vigo رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-945 Vitoria - Gasteiz رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-980 Zamora رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+34-976 Zaragoza رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
+34-876 Zaragoza رایگان 5.99 دلار 143,760 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!