شماره تلفن مجازی آفریقای جنوبی - South Africa

پرچم کشور آفریقای جنوبی

برای کشور آفریقای جنوبی (South Africa) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+27-51 Bloemfontein رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Bloemfontein
+27-21 Cape Town رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Cape Town
+27-31 Durban رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Durban
+27-43 East London رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در East London
+27-44 George رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در George
+27-11 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Johannesburg
+27-10 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Johannesburg
+27-18 Klerksdorp رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Klerksdorp
+27-13 Middelburg رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Middelburg
+27-861 National رایگان 18.99 دلار 227,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+27-87 National رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+27-33 Pietermaritzburg رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pietermaritzburg
+27-15 Polokwane رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Polokwane
+27-41 Port Elizabeth رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Port Elizabeth
+27-12 Pretoria رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pretoria
+27-14 Rustenburg رایگان 4.99 دلار 59,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Rustenburg
+27-800 Toll-free 26.99 دلار 26.99 دلار 323,880 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!