شماره تلفن مجازی آفریقای جنوبی - South Africa

پرچم کشور آفریقای جنوبی

برای کشور آفریقای جنوبی (South Africa) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+27-51 Bloemfontein رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-21 Cape Town رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-31 Durban رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-43 East London رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-44 George رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-11 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-10 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-18 Klerksdorp رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-13 Middelburg رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-861 National رایگان 18.99 دلار 436,770 تومان
+27-87 National رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-33 Pietermaritzburg رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-15 Polokwane رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-41 Port Elizabeth رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-12 Pretoria رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-14 Rustenburg رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+27-800 Toll-free 26.99 دلار 26.99 دلار 620,770 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!