شماره تلفن مجازی آفریقای جنوبی - South Africa

پرچم کشور آفریقای جنوبی

برای کشور آفریقای جنوبی (South Africa) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+27-51 Bloemfontein رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-21 Cape Town رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-31 Durban رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-43 East London رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-44 George رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-11 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-10 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-53 Kimberley رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-18 Klerksdorp رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-13 Middelburg رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-87 National رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-861 National رایگان 18.99 دلار 560,205 تومان
+27-33 Pietermaritzburg رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-15 Polokwane رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-41 Port Elizabeth رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-12 Pretoria رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-14 Rustenburg رایگان 4.99 دلار 147,205 تومان
+27-800 Toll-free 26.99 دلار 26.99 دلار 796,205 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!