شماره تلفن مجازی آفریقای جنوبی - South Africa

پرچم کشور آفریقای جنوبی

برای کشور آفریقای جنوبی (South Africa) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+27-51 Bloemfontein رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-21 Cape Town رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-31 Durban رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-43 East London رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-44 George رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-11 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-10 Johannesburg رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-53 Kimberley رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-18 Klerksdorp رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-13 Middelburg رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-60 Mobile رایگان 12.99 دلار 772,905 تومان سفارش دهید!
+27-87 National رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-33 Pietermaritzburg رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-15 Polokwane رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-41 Port Elizabeth رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-12 Pretoria رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-14 Rustenburg رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+27-800 Toll-free 26.99 دلار 26.99 دلار 1,605,905 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!