شماره تلفن مجازی نروژ - Norway

پرچم کشور نروژ

برای کشور نروژ (Norway) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+47-64 Akershus رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+47-37 Aust-Agder رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-31 Buskerud رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-78 Finnmark رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-62 Hedmark رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-53 Hordaland رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+47-70 More Og Romsdal رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+47-75 Nordland رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-61 Oppland رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-21 Oslo رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-69 Ostfold رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-51 Rogaland رایگان 4.94 دلار 121,030 تومان
+47-57 Sogn Og Fjordane رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-35 Telemark رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-77 Troms رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-73 Trondelag رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-38 Vest-Agder رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
+47-33 Vestfold رایگان 5.09 دلار 124,705 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!