شماره تلفن مجازی نروژ - Norway

پرچم کشور نروژ

برای کشور نروژ (Norway) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+47-63 Akershus رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Akershus
+47-66 Akershus رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Akershus
+47-37 Aust-Agder رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Aust-Agder
+47-31 Buskerud رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Buskerud
+47-78 Finnmark رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Finnmark
+47-62 Hedmark رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Hedmark
+47-56 Hordaland رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Hordaland
+47-71 More Og Romsdal رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در More Og Romsdal
+47-85 National رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+47-74 Nord-Trondelag رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Nord-Trondelag
+47-75 Nordland رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Nordland
+47-61 Oppland رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Oppland
+47-23 Oslo رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Oslo
+47-21 Oslo رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Oslo
+47-69 Ostfold رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ostfold
+47-52 Rogaland رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Rogaland
+47-57 Sogn Og Fjordane رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Sogn Og Fjordane
+47-73 Sor-Trondelag رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Sor-Trondelag
+47-35 Telemark رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Telemark
+47-800 Toll-free 4.99 دلار 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free
+47-77 Troms رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Troms
+47-38 Vest-Agder رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Vest-Agder
+47-33 Vestfold رایگان 4.99 دلار 54,890 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Vestfold
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!

مشتریان تلوبال