شماره تلفن مجازی نروژ - Norway

پرچم کشور نروژ

برای کشور نروژ (Norway) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+47-64 Akershus رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-37 Aust-Agder رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-31 Buskerud رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-78 Finnmark رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-62 Hedmark رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-56 Hordaland رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-53 Hordaland رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-70 More Og Romsdal رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-75 Nordland رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-61 Oppland رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-21 Oslo رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-69 Ostfold رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-51 Rogaland رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-57 Sogn Og Fjordane رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-35 Telemark رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-800 Toll-free 4.99 دلار 50.99 دلار 1,631,680 تومان
+47-77 Troms رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-73 Trondelag رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-38 Vest-Agder رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+47-33 Vestfold رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!