شماره تلفن مجازی نروژ - Norway

پرچم کشور نروژ

برای کشور نروژ (Norway) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+47-64 Akershus رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-37 Aust-Agder رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-31 Buskerud رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-78 Finnmark رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-62 Hedmark رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-56 Hordaland رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-53 Hordaland رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-70 More Og Romsdal رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-75 Nordland رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-61 Oppland رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-21 Oslo رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-69 Ostfold رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-51 Rogaland رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-57 Sogn Og Fjordane رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-35 Telemark رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-800 Toll-free 4.99 دلار 50.99 دلار 3,033,905 تومان سفارش دهید!
+47-77 Troms رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-73 Trondelag رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-38 Vest-Agder رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!
+47-33 Vestfold رایگان 4.99 دلار 296,905 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!