شماره تلفن مجازی نروژ - Norway

پرچم کشور نروژ

برای کشور نروژ (Norway) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+47-64 Akershus رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+47-37 Aust-Agder رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-31 Buskerud رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-78 Finnmark رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-62 Hedmark رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-56 Hordaland رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-53 Hordaland رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+47-70 More Og Romsdal رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+47-75 Nordland رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-61 Oppland رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-21 Oslo رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-69 Ostfold رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-51 Rogaland رایگان 4.94 دلار 130,910 تومان
+47-57 Sogn Og Fjordane رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-35 Telemark رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-77 Troms رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-73 Trondelag رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-38 Vest-Agder رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
+47-33 Vestfold رایگان 5.09 دلار 134,885 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!