شماره تلفن مجازی نیوزیلند - New Zealand

پرچم کشور نیوزیلند

برای کشور نیوزیلند (New Zealand) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+64-9 Auckland رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-3 Christchurch رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-7 Hamilton رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-3 Nelson رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-6 New Plymouth رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-6 Palmerston North رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-7 Rotorua رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-7 Tauranga رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-800 Toll-free 55.99 دلار 55.99 دلار 1,483,735 تومان
+64-4 Wellington رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
+64-9 Whangarei رایگان 5.99 دلار 158,735 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!