شماره تلفن مجازی نیوزیلند - New Zealand

پرچم کشور نیوزیلند

برای کشور نیوزیلند (New Zealand) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+64-9 Auckland رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-3 Christchurch رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-3 Dunedin رایگان 7.99 دلار 523,345 تومان سفارش دهید!
+64-7 Hamilton رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-3 Nelson رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-6 New Plymouth رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-6 Palmerston North رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-7 Rotorua رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-7 Tauranga رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-800 Toll-free 55.99 دلار 55.99 دلار 3,667,345 تومان سفارش دهید!
+64-4 Wellington رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!
+64-9 Whangarei رایگان 5.99 دلار 392,345 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!