شماره تلفن مجازی مالزی - Malaysia

پرچم کشور مالزی

برای کشور مالزی (Malaysia) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+60-1800 Toll-free 69.99 دلار 28.99 دلار 333,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free

ما مشتریانمان را داریم!