شماره تلفن مجازی ایتالیا - Italy

پرچم کشور ایتالیا

برای کشور ایتالیا (Italy) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+39-0924 Alcamo رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Alcamo
+39-0131 Alessandria رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Alessandria
+39-071 Ancona رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ancona
+39-0883 Andria رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Andria
+39-0165 Aosta رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Aosta
+39-0575 Arezzo رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Arezzo
+39-0141 Asti رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Asti
+39-080 Bari رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Bari
+39-035 Bergamo رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Bergamo
+39-051 Bologna رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Bologna
+39-047 Bolzano رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Bolzano
+39-030 Brescia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Brescia
+39-0831 Brindisi رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Brindisi
+39-0331 Busto Arsizio رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Busto Arsizio
+39-070 Cagliari رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Cagliari
+39-0874 Campobasso رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Campobasso
+39-0823 Caserta رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Caserta
+39-0776 Cassino رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Cassino
+39-0981 Castrovillari رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Castrovillari
+39-095 Catania رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Catania
+39-0961 Catanzaro رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Catanzaro
+39-0547 Cesena رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Cesena
+39-031 Como رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Como
+39-0984 Cosenza رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Cosenza
+39-0962 Crotone رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Crotone
+39-0171 Cuneo رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Cuneo
+39-0532 Ferrara رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ferrara
+39-055 Florence رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Florence
+39-0881 Foggia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Foggia
+39-0543 Forli رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Forli
+39-0775 Frosinone رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Frosinone
+39-010 Genoa رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Genoa
+39-0564 Grosseto رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Grosseto
+39-0862 L Aquila رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در L Aquila
+39-0187 La Spezia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در La Spezia
+39-0968 Lamezia Terme رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Lamezia Terme
+39-0123 Lanzo Torinese رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Lanzo Torinese
+39-0773 Latina رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Latina
+39-0832 Lecce رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Lecce
+39-0586 Livorno رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Livorno
+39-0583 Lucca رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Lucca
+39-0585 Massa رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Massa
+39-090 Messina رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Messina
+39-02 Milan رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Milan
+39-059 Modena رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Modena
+39-039 Monza رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Monza
+39-0976 Muro Lucano رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Muro Lucano
+39-081 Naples رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Naples
+39-0321 Novara رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Novara
+39-0789 Olbia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Olbia
+39-049 Padua رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Padua
+39-091 Palermo رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Palermo
+39-0521 Parma رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Parma
+39-0382 Pavia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pavia
+39-075 Perugia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Perugia
+39-0721 Pesaro رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pesaro
+39-085 Pescara رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pescara
+39-0523 Piacenza رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Piacenza
+39-050 Pisa رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pisa
+39-0573 Pistoia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Pistoia
+39-0765 Poggio Mirteto رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Poggio Mirteto
+39-0971 Potenza رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Potenza
+39-0574 Prato رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Prato
+39-0544 Ravenna رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ravenna
+39-0965 Reggio Calabria رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Reggio Calabria
+39-0522 Reggio Emilia رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Reggio Emilia
+39-0541 Rimini رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Rimini
+39-06 Rome رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Rome
+39-0425 Rovigo رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Rovigo
+39-089 Salerno رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Salerno
+39-079 Sassari رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Sassari
+39-019 Savona رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Savona
+39-0931 Syracuse رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Syracuse
+39-099 Taranto رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Taranto
+39-0744 Terni رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Terni
+39-800 Toll-free 4.99 دلار 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free
+39-011 Torino رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Torino
+39-0923 Trapani رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Trapani
+39-0461 Trento رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Trento
+39-0422 Treviso رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Treviso
+39-040 Trieste رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Trieste
+39-0432 Udine رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Udine
+39-0332 Varese رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Varese
+39-041 Venice رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Venice
+39-045 Verona رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Verona
+39-0444 Vicenza رایگان 4.99 دلار 56,387 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Vicenza
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!