شماره تلفن مجازی فرانسه - France

پرچم کشور فرانسه

برای کشور فرانسه (France) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+33-5 Bordeaux رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Clermont-Ferrand رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-3 Dijon رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Grenoble رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Lyon رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Marseille رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Montpellier رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-2 Nantes رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-9 National رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Nice رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Nimes رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-1 Paris رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-3 Reims رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-3 Strasbourg رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-4 Toulon رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!
+33-5 Toulouse رایگان 4.99 دلار 326,845 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!