شماره تلفن مجازی فرانسه - France

پرچم کشور فرانسه

برای کشور فرانسه (France) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+33-5 Bordeaux رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Clermont-Ferrand رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-3 Dijon رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Grenoble رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Lyon رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Marseille رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Montpellier رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-2 Nantes رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-9 National رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Nice رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-4 Nimes رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-1 Paris رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-3 Reims رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-3 Strasbourg رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-805 Toll-free 27.99 دلار 17.99 دلار 431,760 تومان
+33-4 Toulon رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+33-5 Toulouse رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!