شماره تلفن مجازی فرانسه - France

پرچم کشور فرانسه

برای کشور فرانسه (France) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+33-5 Bordeaux رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Clermont-Ferrand رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-3 Dijon رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Grenoble رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Lyon رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Marseille رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Montpellier رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-2 Nantes رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-9 National رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Nice رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Nimes رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-1 Paris رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-3 Reims رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-3 Strasbourg رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-4 Toulon رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+33-5 Toulouse رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!