شماره تلفن مجازی فرانسه - France

پرچم کشور فرانسه

برای کشور فرانسه (France) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+33-5 Bordeaux رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Bordeaux
+33-4 Clermont-Ferrand رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Clermont-Ferrand
+33-3 Dijon رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Dijon
+33-4 Grenoble رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Grenoble
+33-4 Lyon رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Lyon
+33-4 Marseille رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Marseille
+33-4 Montpellier رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Montpellier
+33-2 Nantes رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Nantes
+33-9 National رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+33-4 Nice رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Nice
+33-4 Nimes رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Nimes
+33-1 Paris رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Paris
+33-3 Reims رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Reims
+33-3 Strasbourg رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Strasbourg
+33-4 Toulon رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toulon
+33-5 Toulouse رایگان 4.99 دلار 22,804 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toulouse
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!

مشتریان تلوبال