شماره تلفن مجازی فرانسه - France

پرچم کشور فرانسه

برای کشور فرانسه (France) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+33-5 Bordeaux رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Clermont-Ferrand رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-3 Dijon رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Grenoble رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Lyon رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Marseille رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Montpellier رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-2 Nantes رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-9 National رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Nice رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-4 Nimes رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-1 Paris رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-3 Reims رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-3 Strasbourg رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-805 Toll-free 27.99 دلار 17.99 دلار 413,770 تومان
+33-4 Toulon رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+33-5 Toulouse رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!