شماره تلفن مجازی جمهوری دومینیکن - Dominican Republic

پرچم کشور جمهوری دومینیکن

برای کشور جمهوری دومینیکن (Dominican Republic) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+1-849 La Romana رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-849 La Vega رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-849 Moca رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-849 San Cristobal رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-849 San Pedro de Macoris رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-849 Santiago رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-829 Santiago رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-829 Santo Domingo رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-849 Santo Domingo رایگان 6.99 دلار 457,845 تومان سفارش دهید!
+1-809200 Toll-free رایگان 14.99 دلار 981,845 تومان سفارش دهید!
+1-849200 Toll-free رایگان 14.99 دلار 981,845 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!