شماره تلفن مجازی جمهوری چک - Czech Republic

پرچم کشور جمهوری چک

برای کشور جمهوری چک (Czech Republic) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+420-51 Brno رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-38 Ceske Budejovice رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-49 Hradec Kralove رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-56 Jihlava رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-35 Karlovy Vary رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-48 Liberec رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-58 Olomouc رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-55 Ostrava رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-46 Pardubice رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-37 Plzen رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-2 Prague رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-32 Stredocesky رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-800 Toll-free 69.99 دلار 21.99 دلار 527,760 تومان
+420-47 Usti nad Labem رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+420-57 Zlin رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!