شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-34 Los Andes رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-9 Mobile
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 12.99 دلار 311,760 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 821,520 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 2,039,760 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 407,760 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 191,760 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!