شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-552 Antofagasta رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Antofagasta
+56-582 Arica رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Arica
+56-41 Concepcion رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Concepcion
+56-522 Copiapo رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Copiapo
+56-572 Iquique رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Iquique
+56-512 La Serena رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در La Serena
+56-44 National رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+56-2 Santiago رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Santiago
+56-2 Santiago SMS رایگان 34.23 دلار 325,185 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 807,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Shared Cost
+56-712 Talca رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Talca
+56-452 Temuco رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Temuco
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 161,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free
+56-632 Valdivia رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Valdivia
+56-32 Valparaiso رایگان 8.99 دلار 85,405 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Valparaiso
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!

مشتریان تلوبال