شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-34 Los Andes رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 1,095,360 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 2,719,680 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 543,680 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 255,680 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!