شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-34 Los Andes رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 941,325 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 2,337,225 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 467,225 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 219,725 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!