شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-34 Los Andes رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 838,635 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 2,082,255 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 416,255 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 195,755 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!