شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-34 Los Andes رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-9 Mobile
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 12.99 دلار 344,235 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 907,095 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 2,252,235 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 450,235 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 211,735 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!