شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Antofagasta
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Arica
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Chillan
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Concepcion
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Copiapo
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Curico
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Iquique
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در La Serena
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Linares
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Los Angeles
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Osorno
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ovalle
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Puerto Montt
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Punta Arenas
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Quillota
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Rancagua
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در San Antonio
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Santiago
+56-2 Santiago SMS رایگان 34.23 دلار 393,645 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 977,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Shared Cost
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Talca
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Temuco
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 195,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Valdivia
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 91,885 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Valparaiso
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!