شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-34 Los Andes رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 1,061,130 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 2,634,690 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 526,690 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 247,690 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!