شماره تلفن مجازی شیلی - Chile

پرچم کشور شیلی

برای کشور شیلی (Chile) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+56-55 Antofagasta رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-58 Arica رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-42 Chillan رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-41 Concepcion رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-52 Copiapo رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-75 Curico رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-57 Iquique رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-51 La Serena رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-73 Linares رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-43 Los Angeles رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-44 National رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-64 Osorno رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-53 Ovalle رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-65 Puerto Montt رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-61 Punta Arenas رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-33 Quillota رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-72 Rancagua رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-35 San Antonio رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-2 Santiago رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-2 Santiago SMS
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 34.23 دلار 787,290 تومان
+56-600 Shared Cost 84.99 دلار 84.99 دلار 1,954,770 تومان
+56-71 Talca رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-45 Temuco رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-800 Toll-free 16.99 دلار 16.99 دلار 390,770 تومان
+56-63 Valdivia رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
+56-32 Valparaiso رایگان 7.99 دلار 183,770 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!