شماره تلفن مجازی بوسنی و هرزگوین - Bosnia And Herzegovina

پرچم کشور بوسنی و هرزگوین

برای کشور بوسنی و هرزگوین (Bosnia And Herzegovina) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+387-51 Banja Luka رایگان 9.99 دلار 499,500 تومان سفارش دهید!
+387-36 Mostar رایگان 9.99 دلار 499,500 تومان سفارش دهید!
+387-70 National رایگان 13.99 دلار 699,500 تومان سفارش دهید!
+387-33 Sarajevo رایگان 9.99 دلار 499,500 تومان سفارش دهید!
+387-800 Toll-free 149.99 دلار 65.99 دلار 3,299,500 تومان سفارش دهید!
+387-35 Tuzla رایگان 9.99 دلار 499,500 تومان سفارش دهید!
+387-32 Zenica رایگان 9.99 دلار 499,500 تومان سفارش دهید!

ما مشتریانمان را داریم!