شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-68 Ath رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-50 Brugge رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-71 Charleroi رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-69 Doornik رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-89 Genk رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-14 Herentals رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-16 Leuven رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-84 Marche-en-Famenne رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-81 Namen رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-67 Nijvel رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 906,255 تومان
+32-12 Tongeren رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-87 Verviers رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-10 Waver رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 122,255 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!