شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-68 Ath رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-50 Brugge رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-71 Charleroi رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-69 Doornik رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-89 Genk رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-14 Herentals رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-16 Leuven رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-84 Marche-en-Famenne رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-81 Namen رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-67 Nijvel رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 887,760 تومان
+32-12 Tongeren رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-87 Verviers رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-10 Waver رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 119,760 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!