شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-50 Brugge رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-14 Herentals رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 850,770 تومان
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 114,770 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!