شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-68 Ath رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-50 Brugge رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-71 Charleroi رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-69 Doornik رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-89 Genk رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-14 Herentals رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-16 Leuven رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-84 Marche-en-Famenne رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-81 Namen رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-67 Nijvel رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 980,235 تومان
+32-12 Tongeren رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-87 Verviers رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-10 Waver رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 132,235 تومان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!