شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Aalst
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Antwerp
+32-50 Brugge رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Brugge
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Brussels
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ghent
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Hasselt
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Kortrijk
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Liege
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در National
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ninove
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ostend
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Roeselare
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 425,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Toll-free
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Veurne
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 57,385 تومان اطلاعات بیشتر درباره شماره تلفن در Ypres
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!