شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-68 Ath رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-50 Bruges رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-89 Genk رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-14 Herentals رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-16 Leuven رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-84 Marche-en-Famenne رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-48 Mobile
امکان دریافت رایگان پیامک
رایگان 5.99 دلار 191,680 تومان
+32-81 Namur رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 1,183,680 تومان
+32-12 Tongeren رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-69 Tournai رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-87 Verviers رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-10 Wavre رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 159,680 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!