شماره تلفن مجازی بلژیک - Belgium

پرچم کشور بلژیک

برای کشور بلژیک (Belgium) شماره تلفن مجازی از شهرهای زیر ارائه می شود:
در تلوبال یک سانترال تحت وب رایگان نیز ارائه می‌شود که شما می ‌توانید تماس‌های ورودی را مدیریت نمایید. به طور مثال شما تعیین نمایید، تماس ورودی مستقیم به شماره یا شماره‌های شما (به ترتیب دسترس بودن) دایورت شود و یا به پیام منوی صوتی پخش شود که شما در آن داخلی تعریف کرده‌اید و یا ...

پیش شماره شهر هزینه راه اندازی هزینه ماهانه معادل به تومان
+32-53 Aalst رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-3 Antwerp رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-68 Ath رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-50 Brugge رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-2 Brussels رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-71 Charleroi رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-69 Doornik رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-89 Genk رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-9 Ghent رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-11 Hasselt رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-14 Herentals رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-56 Kortrijk رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-16 Leuven رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-4 Liege رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-84 Marche-en-Famenne رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-81 Namen رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-78 National رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-67 Nijvel رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-54 Ninove رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-59 Ostend رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-51 Roeselare رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-800 Toll-free 36.99 دلار 36.99 دلار 1,017,225 تومان
+32-12 Tongeren رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-87 Verviers رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-58 Veurne رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-10 Waver رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
+32-57 Ypres رایگان 4.99 دلار 137,225 تومان
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!